Stengrill

Svegs Hembygdsförening


Stengrill. Som ni upptäckt så har stengrillen vid bagarstugan försvunnit. Grillen var uppförd av sten av typen grindstolpar i en rektangel.
När den blev uppsatt är det ingen som kommer ihåg. Nuvarande styrelse har provat använda den till något vettigt. Som att laga mat och kolbulle på. Nu fungerade den inget bra, så man tog beslutet om att den skulle tas bort. Eldstaden var för långt ner så den gav dålig värme, samt den var för låg att steka kolbulle på samtidigt så man måste bocka sig så långt in så det blev ingen bra arbetsställning på den.
Därav tog vi ett beslut om att den skulle bli borttagen.

Stengrillen tog vi bort strax efter städdagen den 3 september. Efter borttagande så framkträder minnesstenen över Konung Gustaf VI Adolfs signering av denne vid sitt besök 1952 mycket tydligare.

Det har hänt väldigt mycket på Svegs hembygdsgård under sommaren. förmodligen inget man som besökare lägger märke till på en gång. Många små små förändringar har skett hela tiden mellan hembygdsgårdens evenemang. Den observante upptäcker förmodligen dom.
Och ett av dom är att vi tagit bort en stengrill.
Men vad har vi inom styrelsen förändrat mer? Dom stora sakerna märker man helt uppenbart vid en blick runt om området.

Svegs Hembygdsförening