Nederlands

Nederlands
Sveg's Hembygdsforening is eigenaar van Gammelgarden in Sveg en Remsgården in Remmet. Beheert ook Remssågen. Ze staan ​​daar als levende herinneringen aan de voormalige Härjedalens-cultuur.
Hembygdsforeningen werd opgericht op 30 maart 1913 en was oorspronkelijk een naaivereniging in Sveg. In 1909 werd de naaivereniging gereorganiseerd in Härjedalslöjd, een lokale afdeling onder Jämtslöjd. Sinds de jaarvergadering op 26 maart 1995 is onze naam
De huidige dorpsvereniging heeft ongeveer 150 leden en in Gammelgarden zijn ongeveer 5.300 items geregistreerd, maar veel moeten nog worden gedocumenteerd.
De oprichters van de vereniging wilden voor het nageslacht verzamelen wat van culturele waarde is. Het idee was om een ​​beeld te geven van hoe onze voorouders leefden, leefden en werkten. Daarom begonnen ze objecten en huizen te verzamelen om het idee te realiseren. Gammelgården staat als een levende herinnering aan de voormalige HÄRJEDALEN-cultuur.
Omdat hier oorspronkelijk geen huizen hebben gestaan, zijn ze allemaal naar hier verhuisd vanuit dorpen rond Sveg en Svegsmon. Vandaag de dag zijn er 30 huizen, gedenktekens, enz. te bezichtigen in Gammelgarden.
Er zijn veel meer huizen en dingen dan hier in het menusysteem op de website en waarom niet een rondleiding boeken om alle objecten te kunnen zien, het heeft de voorkeur voor u als bezoeker. Dit komt omdat veel voorwerpen delicaat zijn om aan te raken. We moeten niet vergeten dat de meeste museumobjecten zijn. Boek daarom een ​​bezoek aan voor een kopje koffie en een rondleiding door de oude tuin. Welkom thuis bij Sveg's geboortestadvereniging, we behouden het culturele erfgoed van Härjedalen.

Nederlands-Svenska

Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen.De står där som levande minnen av den forna härjedalska kulturen.

Hembygdsföreningen bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under Jämtslöjd. Sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening, Gammelgården, Sveg.

Nuvarande hembygdsföreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 5 300 föremål blivit registrerad, men många återstår att dokumentera.

De som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde. Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat. Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken. Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.


Därför att Inga hus har ursprungligen stått här utan alla är hitflyttade från byar runt Sveg och Svegsmon. I dag finns 30 st hus, minnesmärken m m att beskåda på Gammelgården.

Det finns mycket mera hus och saker än här i menysystemet på webbsidan och Facebook.
Varför inte boka ett besök med guidning för att kunna se alla föremål, det är att föredra för dig som besökare.
Detta för att många föremål är ömtåliga för beröring.
Vi måste tänka på att det Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen.mesta är museiföremål.
Därför borde ni boka ett besök i Cafe Agda för en fika och en guidning runt gammelgården.