Svegs Hembygdsförening


Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen. De står där som levande minnen av den forna härjedalska kulturen.

Hembygdsföreningen bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under Jämtslöjd. Sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening, Gammelgården, Sveg.

Nuvarande hembygdsföreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 5 300 föremål blivit registrerad, men många återstår att dokumentera.

De som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde. Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat. Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken. Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.

Inga hus har ursprungligen stått här utan alla är hitflyttade från byar runt Sveg och Svegsmon. I dag finns 30 st hus, minnesmärken m m att beskåda på Gammelgården.

Det finns mycket mera hus och saker än här i menysystemet på webbsidan och Facebook.
Varför inte boka ett besök med guidning för att kunna se alla föremål, det är att föredra för dig som besökare.
Detta för att många föremål är ömtåliga för beröring.
Vi måste tänka på att det mesta är museiföremål.
Därför borde ni boka ett besök i Cafe Agda för en fika och en guidning runt gammelgården.


Välkommen hem till Svegs hembygdsförening, vi bevarar det härjedalska kulturarvet.
Svegs Hembygdsgård består av ett innemuseum med utställningar, och ett friluftsmuseum med historiska hus och gårdar.