Trädbordet

Svegs Hembygdsförening

Trädbordet var en nyhet till höstmarknaden. Det är egenbygd av vaktmästare Hans Moberg.
Han berättar att det var lite saker att lösa, bland annat att den gamla och grova tallen kommer att fortsätta växa och bli grövre.
Så där kom han på en egen lösning så tallen kan expandera.

Bänkarna runt träbordet har sina placeringar och kan inte flyttas som man behagar.
Detta för att tallens rotsystem ligger till stor del i dagen och marken är ojämn. Så även där kom han på en egen lösning. Benen på bänkarna är olika långa och passar bara in på sina givna platser.

Tallen har en aktningsvärd omkrets av 200 centimeter.
Åldern uppskattar man till cirka 200 år. Den är förmodligen äldre än så, inget vet riktigt dess ålder.
Samtidigt så har den ett ordentligt rotsystem som ligger i dagen så den står stadigt och har klara 200 år av höststormar på Svegs hembygdsgård.

Trädbordet och historien om bänkarnas tillkomst lagom till höstmarknaden. Uppförd efter en tanke och utformning av vaktmästare Han Moberg. Detta då han ansåg att den lilla marken under trädet skulle kunna utnyttja bättre vid evenemangen. På sensommaren hösten 2022 så gjorde han slag i saken då han ansåg att han hade samlat på sig en massa virke som skulle räcka till trädbordet.

Svegs Hembygdsförening