Byggnader


Byggnader på Svegs gammelgård.

Herröstugan. byggnader
Herröstugan 1700-talet.

Byggnader som är i Svegs hembygdsförenings ägande på Gammelgården är väldigt gamla.
Många är över 300 år.

En fäbod består av en samling byggnader med olika funktioner belägna på öppna ytor med slåttermark runt om. Byggnaderna var för boende, djurhållning, några för förvaring o s v.

De fäbodshus som finns kring Funäsdalen och Bruksvallarna i västra Härjedalen har ofta en Norgeinspirerad utformning.

Byggnaderna på Svegs hembygdsgård (Gammelgården) har samma likhet som alla har i hela regionen mot norska gränsen och dalarna. Det beror förmodligen på Härjulf hornbrytaren som omnämns i ett gränsdokument från ett allting i Svegs socken år 1273, som är den äldsta skriftliga källan till Härjedalens historia och som nu förvaras i Rigsarkivet i Köpenhamn. Där det ska finnas en vandringsled från Norge via lillhärdal ner mot Sveg.Därav även samma byggnadsstil här i östra Härjedalen trots längre avstånd från Norge.

Härjulf

En av de ingående delarna i dokumentet är en berättelse av Tord i Trosavik (Trasviken vid Hedeviken). som tillsammans med tolv åldermän på tinget vittnade om att det var norrmän som först bebyggde Härjedalen, och att den förste var Härjulf med tillnamnet Hornbrytare. Tord i Trosavik räknar därefter upp femton generationer av ättlingar till Härjulf. Den åttonde ättlingen, cirka 250 år efter ankomsten i slutet av 800-talet, skall ha hetat Ljot Dagsson. Och det var han som enligt Tord byggde den första kyrkan i Härjedalen (idag Lillhärdals kyrka). Förmodligen någon gång mellan 1050 och början av 1100-talet.