Skolan

Gamla skolan
Skolan


Skolan är ursprungligen undantagstuga någonstans i Lillhärdal.
Sedan uppsatt som sportstuga vid Eriksnäs.
Ägaren Torsten Hamrén med familj skänkte den till Gammelgården för att inredas som skola och lärarinnebostad.

Lokalen är tidsenligt inred med skolmaterial från tidsåldern som Familjen som skänkte den avsåg.
Väl värt ett besök för att få en uppfattning om hur det var i skolan förr.

Skolan

Den kom till efter samverkan med skolledningen, med rektor Gösta Westvall i spetsen. Här arbetar man under 1983 fram ett förslag till en fastighet att ska bli inredd som skola och lärarinnebostad. Förslaget innebar att man ville bevara och visa upp hur det såg ut i en skollokal förr i tiden.
Ägaren Torsten Hamrén med familj tyckte det var ett bra förslag och skänkte familje stugan som man monterade ner i samband med dammbyggnationen av Svegsdammen på 70-talet, och uppsatt vid vemans utlopp mot svegsjön.
Så den är flyttad minst två gånger innan den blev inredd som skollokal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *