Offerter


Offert Offerter

Offerter .

Tak Lillhärdalshäbret.

Ladda ner Offert Tak lillhärdalshäbret. (34 nedladdningar )

Offert antikvarisk samverkan Ola Hanneryd.

Offert antikvariskt arbete ola hanneryd. (36 nedladdningar )

Antikvarisk kostnadsberäkning Lillhärdalshäbret 2020.

Antikvarisk sammanställning Härdalshäbret Jamtli 2020. (33 nedladdningar )

Tak Sockenmagasinet.

Ladda ner Offert Tak Sockenmagasinet. (35 nedladdningar )

Tak Remsågen.

Ladda ner Offert Tak Remssågen (34 nedladdningar )

Svegs Hembygdsförening bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under Jämtslöjd. Sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening.

Föreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 5 300 föremål registrerad, men många återstår att dokumentera.

Därför de som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde, Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat. Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken, Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.

Inga hus har ursprungligen stått här, utan alla är hitflyttade från byar runt Sveg och Svegsmon, I dag finns 30 st hus, minnesmärken m m att beskåda på Gammelgården.

15 km nordväst om Sveg finner man Remsgården, En fantastisk 1700-talsgård på ursprungsplaten, som också Hembygdsföreningen äger.

Därför Här ”Den 30 mars 1913 samlas en grupp människor på Nykyerhetskaféet i Svegs godtemplarhus för att ta ställning till ettförslag att bilda en hembygdsförening. Därför Den nya tiden tränger sig på med enastående styrka,,Timrade boningshus, fjös, lador, fäbodvallar, störs och lövhus rasar och ruttnar i allt raskare takt; hantverksmässigt tillverkade heminredningar, textilier och klädedräkter bärs ut i lider och bodar för att sedan slängas i majeldar. Det industriella och moderna rycker fram. Något måste göras. Resultatet blir föreningen Härjedalsslöjd. Svegs hembygdsföreningar sina rötter i Föreningen Härjedalsslöjd och i detta möte år 1913, året före det stora världskrigets utbrott.

Offerter