Tak remsågen

Tak Remssågen (19 nedladdningar)

Tak remsågen

Kompletteras med dessa handlingar.
Verksamhetsberättelse: Finns skriven.
Kort historik om föreningen: Finns skriven.
Detaljerad kostnads kostnadsberäkning: Offert
Bestyrkt protokoll med uppgift om behörig firmatecknare: Finns Ej.
Mötesprotokoll: Finns Ej.


Därför Svegs Hembygdsförening bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under Jämtslöjd. Sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening.

Föreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 5 300 föremål registrerad, men många återstår att dokumentera.

Därför de som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde, Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat. Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken, Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.

Inga hus har ursprungligen stått här, utan alla är hitflyttade från byar runt Sveg och Svegsmon, I dag finns 30 st hus, minnesmärken m m att beskåda på Gammelgården.

15 km nordväst om Sveg finner man Remsgården, En fantastisk 1700-talsgård på ursprungsplaten, som också Hembygdsföreningen äger.

”Den 30 mars 1913 samlar man en grupp människor på Nykyerhetskaféet i Svegs godtemplarhus för att ta ställning till ett förslag att bilda en hembygdsförening. Den nya tiden tränger sig på med enastående styrka. Timrade boningshus, fjös, lador, fäbodvallar, störs och lövhus rasar och ruttnar i allt raskare takt; hantverksmässigt tillverkade heminredningar, textilier och klädedräkter bär man ut i lider och bodar för att sedan slänger man i majeldar. Därför nu rycker det industriella och moderna rycker fram. Något måste göras. Resultatet blir föreningen Härjedalsslöjd. Svegs hembygdsföreningar sina rötter i Föreningen Härjedalsslöjd och i detta möte år 1913, året före det stora världskrigets utbrott.

Tak remsågen