Bevara byggnader.

Bevara byggnader, Som alla vet så är Svegs hembygdsförening syfte att bevara byggnader och föremål för kommande generationer.
Vädret och tidens gång är inte jätte hjälpsamma med detta ändamål.

Bevara byggnader
Svegs Hembygdsförening

Lillhärdalshäbrets tak. Som man ser så är yttertaket dåligt. Och har därför fått en presenning över sig för att skydda denna över 320 år gamla byggnad.


Oftast så är det taken på byggnaderna som blir dåliga. Och när taken blir dålig så förfaller resten av byggnaden fort.

Nya styrelsen från 2022.

Har under sommaren -22 inventerat några av husen. Och upptäckt att taken på några av husen är i mycket dåligt skick. För att byggnaden i sig självt ska kunna hållas i ett ofta lika bra skick som tidigare. Så måste vi åtgärda dessa tak.

Bevara byggnader

Det ingår i föreningens uppdrag att bevara dessa historiska byggnader.

Bevara byggnader
Svegs Hembygdsförening

Sockenmagasinet eller gröthäbret som många kallar det. Där har en stor del av takspånen lossnat och försvunnit. Byggnaden är i jättebra skick för övrigt med friska stockar.


Styrelsen har haft mycket funderande och haft samråd med antikvariska bedömningar från Jamtlis experter. Här har vi kommit fram till att alla dessa tak måste åtgärdas. Där har vi diskuterat vad som ser bäst ut samtidigt vad som är mest hållbart för eftervärlden.

Bidrag.

Här har vi har begärt in offerter från byggföretag för dessa takbyten.
Och vid ett Styrelsemöte beslutade vi att vi ska söka bidrag hos länstyrelsen för ändamålet.
Där kan vi bara hoppas att Länstyrelsen godkänner dessa ansökningar då det handlar om ganska stora belopp för att byta dessa tak.

Remssågen.

Ingår i detta projekt med att åtgärda taken.
Remssågen renoverades någon gång på 80-90 talet inför en filminspelning (Jerusalem).
Men där har taket blivit jättedåligt. Och vid en inventering från länstyrelsen så föreslår dom att vi lägger på ett plåttak för bevarandet av remssågen.
Så den ingår i våran bidragsansökan om att åtgärda taken.

Svegs Hembygdsförening