Baltiska utställningen 1914

Baltiska utställningen

Så här skriver Stina Rodenstam 1914 i ett häfte om baltiska utställningen. Häftet hemslöjden är hämtad från Arizona skolverk.
Länk häftet.

Föreningen Härjedalsslöjd.

Från Jämtland fanns det 5 stycken föreningar som ställde ut. Här i häftet benämner man dessa från a till e varav föreningen Härjedalsslöjd benämns under D.

D. Föreningen Härjedalsslöjd, Sveg.
Stuginteriör med möbler, textilier, smide, korgarbeten m. m.
Fondväggen var beklädd med täcken af dubbelvik eller finnväf, i Härjedalen kallade spadatäcken –namnet därav att mönstren upplockas å en bred spjäla, eller “spade” –. Dessa bonader voro utförda i gamla, även å andra orter för dessa vävnader vanliga mönster: granatäpple, lifsträd, timglas m. m.
De här utställda spadotäckena äro emellertid mera att jämföra med Tyldalstepperne än med de jemtländska, som mera likna de gudbrandsdalska.


Baltutställning härjedalsslöjd 1914
Föreningen härjedalsslöjd, Sveg på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Det tekniska utförande af själva vävnaden var även här synnerligen godt, men i material och färgbehandling synes man ännu ha åtskilligt att lära af systerföreningen Jemtslöjd.
I fonden var inramad en bonad i samma teknik, framställande Svegs gamla kyrka och utförd efter en teckning ur minnet.

De tjocka fälltäckeväfnaderna voro präktiga och såväl i mönster som färger för skogslandskapet karaktäristiska.
De snidade möblerna voro kopior af en berömd Härjedalsnickares alster från 1700-talet, målade i väl skarp, blågrön ton: ståtlig skåpsäng med sparlakan och fint utarbetad sängutstyrsel, soffa, karmstolar m. m.

Så skrev Stina Rodenstam 1914 om föreningens medverkan på baltiska utställningen i Malmö 1914.

Föreningen

Härjedalsslöjd fick en hektisk start. Då bestämde att man skulle vara med på Baltiska utställningen 1914, detta beslutades på styrelsemötet förening hade 20 januari 1914. Föreningen var inte ett år gammal innan man fattade beslutet om medverkan med en rumsinteriör. Dessa skulle innehålla en man och kvinna i Härjedalsdräkter, men detta gick inte att genomföra tyckte man, så det tillverkades dockor av lera och halm.
Rumsinteriören var utförd i gammal allmogestil. Detta enligt en modell från möbelsnickaren Jöns Ljungberg, Ljungdalen (1700-tals möbelsnickare).

Utställningen

Den blev lyckad för Härjedalens räkning. Hemslöjdsföreningen fick utställningens kungliga medalj av konung Gustaf den femte ( Sveriges konung 1907-1950). För sitt lyckade utställningsrum. Alltså en stor framgång för föreningen Härjedalsslöjd och människorna bakom allt detta.
Och på mycket kort tid, tack vare en samling eldsjälar i styrelsen och stort engagemang av medlemmarna i föreningen.


Och allt finns att beskåda från baltiska utställningen 1914. Allt återfinns i Herröstugan, rummet till höger. Vid ett besök på Svegs Gammelgård så måste man räkna med många timmar för att se alla detaljer så man får tänka lite kring alla föremål som finns här. Här så ska man tänka lite över föreningens historia. Då blir det väldigt intressant när man vet hur saker har kommit till och varför.

Svegs Hembygdsförening