Unika föremål.

Unika föremål finns det väldigt många vid Svegs hembygdsgård.
Det finns så unika föremål så en del av dom förvaras på statliga museum. Även en del föremål som vi inte gärna pratar om. Men vi kan nämna att vi har en unik klädsamling som vi ska titta närmare på senare.

Ett bland de kanske unikaste och värdefullaste föremålen som föreningen äger är ett litet, läderbeklätt skrin av ek. Som har mycket gamla anor.
Det härstammar troligen från 1400-talet.
Det betraktas vara så värdefullt att det inte får förvaras på Svegs Gammelgård, utan finns i statens historiska museum, dit det blev skickat för förvaring 1948 efter ha behandlats av historiska museets konserverings ateljé.

Unika föremål
1400-Tal.

Skrinet.

Man påträffade det 1943, av landsantikvarien Greta Arwidsson vid uppordningsarbete i Gammelgården. Där förvarade man skrinet utan proveniensuppgift i en låda tillsammans med diverse handlingar från 1600- 1700- 1800 hundra talen.
Det har framkommit att skrinet hade blivit skänkt av fru Margareta Lindskog, som påträffat det i sin mans fädernegård Nyskogen, Överberg.

Skrinet.

Skrinets längd är strax över 21 centimeter och 12 centimeter brett, höjden nära 9 centimeter.
Hela skrinet är tillverkat i ek och har ett överdrag av oxläder. Läderbeklädnaden har fastgjorts genom en söm, två tre millimeter långa stygn av linnetråd.Sekundära hörnbeslag av järn finns på.
Insidan av skrinet är läderklätt, en tunn röd fastlimmad klädsel. Som består av ett stycke som sträcker sig över långsidor och botten,dels av två mindre stycken som täcker kortsidorna.
Locket har även det ett fastlimmat helt stycke av läder fastsatt. Här tror man att det har att det även har suttit små tillspetsade hörnjärn som har hållit samman skrinet.

Den yttre läderklädseln är täkt av pressade ornament i låg relief, huvudsaken utförd över stansar. Fyllnadsdekoren av de fördjupade linjerna är däremot tillfogade på fri hand. Därför har man på skrinets framsida placerat två heraldiska örnar inom sköldformad, på fri hand tecknade dubbelkonturerad ram av fördjupade linjer.
De båda kortsidorna orneras av vardera två örnar, pressade över samma stans.

Lockets översida.

Därför att på lockets ovansida har det varit prytt med sittande figurframställningar.
Synbarligen tre stycken, pressade över stansar och placerade under baldakin. Barnet sitter på madonnans vänstra arm, mot madonnans bröst avtecknar sig barnets välsignade högra hand.
Lockets högra tredjedel återger en välsignad Kristus, som sitter på en enkel bänk utan ryggstöd. Nästan en tredjedel av lockets läderklädsel är borta.
Därför att här har läderbeklädnaden har varit rikligt ornamenterad och rester av detta antyder att några tomma ytor inte har existerat. Här betonar man i beskrivningen som finns om skrinet. Att läderbeklädnaden är illa medfaren.
Lockbeklädnaden är den som är mest uttorkad och medfaren. så den är det mest svårtydda på skrinet.

Skrinets ursprung finns det ingen information om i dagsläget. Därför behöver det inte vara svenskt från början enligt antikvarier. Samtidigt så kan ingen svara på hur skrinet har hamnat i Svegstrakten från början.
Denna dyrgrip äger Svegs Hembygdsförening. Och finns att beskåda på Historiska museet i Stockholm.
Man förvarar Skrinet i en glasmonter i guldsmidesgalleriet bland muséets föremål från medeltiden.

Vid besök i Stockholm så gör gärna ett besök på Historiska muséet för att se lite från Härjedalens historia.
Den finns inte enbart på våra hembygdsgårdar, utan även på museer i Sverige.

Historiska muséet

Narvavägen 13–17
114 84 Stockholm

Det är enbart är på förvaring hos historiska museet sedan 1948, i snart 75 år. Och som historiska museet tar betalt av besökarna för att se.

Här ska föreningen begära att få hem skrinet till Sveg för att ställas ut i medborgarhusets ljushall.
Enbart låna hem det. För om vi tar bort deponeringen så är det inte säkert att det går att deponera det på nytt enligt Statens historiska museer. Men att låna hem det om vi kan förvara det rätt ska inte vara något problem.

Beslutet om förvaring tog man på årsmötet i mars 1948. Detta för att skrinet skulle förvaras säkert till föreningen fått upp en brandsäker museibyggnad på området. (Vilken föreningen fortfarande saknar).
Skrinet går inte att värdera i pengar, utan värderas i historiskt värde.

Svegs Hembygdsförening