Medlemsavgiften.

Medlemsavgiften. Som ni vet så har det inte kommit ut några blanketter angående medlemsavgiften i era brevlådor. Detta för att vi inväntade årsmötet den 16/5. Där bestämmer man vad den ska vara samt hur den är gällande.

Medlem ,familjemedlem, stödmedlem. Där bestämde årsmötet att avgiften är densamma för allt detta. Så medlemsavgiften är 250 kronor för alla oavsett form av medlemskap. Så inget nytt där kan vi meddela.

Nytt.

Det som kommer att bli lite nytt är vad ni skriver på inbetalningen oavsett om ni swishar eller betalar via bankgirot. Där måste ni meddela personnr och mailadress.
Det är allt som behövs i form av information. Om ni inte skriver in detta så kan vi inte koppla betalningen till medlemsavgift. Utan då klassas den enbart som gåva till föreningen.

Varför det.

Vi håller på att uppdatera medlemsregistret till lite modernare former så det blir lättare för oss som förening att hålla bättre koll på detta. Orsaken till detta är att när man söker bidrag till olika ändamål, så vill man ofta ha en förteckning över medlemmar och medlemsantalet. Och där blir det lite svårt att påvisa utan dessa uppgifter. Det blir lättare att påvisa att vi är en aktiv förening vid bidragsansökningar. Har man ingen mail så går det bra att låna någon nära väns mejl.

I övrigt så var det inte så stora förändringar i styrelsen. En avgång och en tillkommen.
Karl-Erik Grängzell avgick som kassör efter cirka 10 år. Där tillträdde Jan Johansson som ny kassör. Ny tillkommen styrelsemedlem är Josefin Jonasson. Vi välkomnar henne.

Ni är varmt välkommen att börja betala in medlemsavgiften med era nya uppgifter via Swish, nr 123 327 88 92. Eller bankgirot på nr 5783- 7189

Stöd

Är ni osäker på om ni betalt in medlemsavgiften så skicka en mail till ekonomi@svegshembygdsförening.se och fråga.

Jan Johansson
Kassör tillika bidragsansökare
Svegs Hembygdsförening.