Svegs Hembygdsförening får beröm

Vi i Svegs Hembygdsförening får beröm i kommentarer på sociala medier och även vid personliga möten. Det värmer något otroligt. Tack tack.

För att förklara lite om hur arbetet i Svegs hembygdsförening fungerar med byggnadsvården så kan man utrycka att det är en utdragen process. Kan ta upp till 2 år innan det blir utfört.
Vi kan börja med att först ser vi ett kommande behov av till exempel att vi måste börja åtgärda taket på Lillhärdalshäbret som just blivit åtgärdat. Där ser vi behovet och då  börjar vi med att begära in en offert från ett företag om arbetet är lite större och vi i styrelsen inte klarar av det själva. 

Efter ett tag så har vi fått in en offert på arbetet med material. Då påbörjar vi arbetet med att lämna in en bidragsansökan till länstyrelsen för underhåll och reperation på nämnda byggnad. Där ska denna ansökan vara inskickad före ett visst datum på året. Kommer den in för sent så blir allt fördröjt med ytterligare ett år. Inventering av behov påbörjas på våren och under sommaren så har vi fått in offerter.

Efter inlämnandet av ansökan till länstyrelsen så tar det ända till nästkommande vår innan Länstyrelsen fattar ett beslut i ärendet.  Så från att vi ser behovet av att vi måste åtgärda saker fram till det verkligen är utfört. Kan vara en så lång tid som upp till två år. Allt detta är möjligt tack vare ni som ger oss beröm över denna byggnadsvård och att ni är medlemmar i föreningen och besöker våra evenemang.

Våra evenemang hjälper till med den dagliga skötseln av föreningens byggnader och ytor. Här är det ni som besökare och medlem som gör allt detta möjligt att underhålla våran gammelgård i Sveg och remsgården. Men processen för att underhålla är lång, från att vi upptäcker behovet till att det är utfört. Men det värmer ordentligt i våra hjärtan. När vi får beröm för vårat arbete att bevara historien till efterlevande i framtiden.

Svegs Hembygdsförening får beröm.

Styrelsen
Svegs hembygdsförening.