Om oss


 • Om oss på

  Svegs Hembygdsförening bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under Jämtslöjd. Sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening.

  Föreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 6 350 föremål registrerad, men många återstår att dokumentera.

  De som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde. Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat. Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken. Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.

  Inga hus har ursprungligen stått här, utan alla är hitflyttade från byar runt Sveg och Svegsmon, I dag finns 30 st hus, minnesmärken m m att beskåda på Gammelgården.

  15 km nordväst om Sveg finner man Remsgården. En fantastisk 1700-talsgård på ursprungsplaten, som också Hembygdsföreningen äger.

  Bok Om oss

  I boken om Svegs Hembygdsförening 100 år av Mats Haldosen så finner man mycket intressant information om Gammelgården och Svegs Hembygdsförening.
  Där bland annat vem som är föreningens första ordförande, Och olika aktiviteter genom århundradet.

  Boken finns att köpa via Svegs Hembygdsförening.

  Citerar från förordet i boken.

  ”Den 30 mars 1913 samlas en grupp människor på Nykyerhetskaféet i Svegs godtemplarhus för att ta ställning till ettförslag att bilda en hembygdsförening. Den nya tiden tränger sig på med enastående styrka. Timrade boningshus, fjös, lador, fäbodvallar, störs och lövhus rasar och ruttnar i allt raskare takt; hantverksmässigt tillverkade heminredningar, textilier och klädedräkter bärs ut i lider och bodar för att sedan slängas i majeldar. Det industriella och moderna rycker fram. Något måste göras. Resultatet blir föreningen Härjedalsslöjd. Svegs hembygdsföreningar sina rötter i Föreningen Härjedalsslöjd och i detta möte år 1913, året före det stora världskrigets utbrott.

  Listan över personer som engagerar sig man kan läsa som ett upprop över bekanta svegssläkter. Till ordförande väljer man landsfiskal Olof Bromée, vice ordförande fru Anna Lilliesköld, sekreterare kassör Karl Sjöman och och skattmästare fjärdingsman Carl Martin Sundling. Andra namn som nämns på mötet, den första styrelsen och i en kommitté är skollärare Anders Fredrik Almström, fru Gertrud Bergström, disponent John Bouvin, fru Kristina Bromée, fru Ester Crants, länsskogvaktare Anders Eriksson (AE), fröken Brita Eriksson, fru Hildegard Forsgren, fröken Armida Lilliesköld, fru Margareta Lindskog, handlanden Carl Mohlin, målare Johan Nilsson, målare Per Söderlund och postexpeditör Martin Uppenberg.”

  Uthyrning.

  Det förekommer mycket aktiviteter på gammelgården. Bröllop, Födelsedagskalas, Konferenser, Utbildning, Släktforskning.
  Allt detta sker i kaffestugan och logen.
  Med åldergräns nedåt på 30 år. Detta för att många föremål som finns är oersättliga.
  Men det är mycket populärt att hyra lokaler för olika ändamål av Svegs Hembygdsförening, Det hjälper föreningen att hålla ekonomin i god balans.

  Därför bokar man via knappen boka i menyn sedan avvaktar man kontakt angående bokningen, kalendern visar rött om datumet är bokat för evenemang redan.