Ansvar

Ansvar.

 • Ansvar

  Alla har vi ett ansvar över att se så inga föremål på Svegs hembygdsgård blir förstörda eller saboterade.
  Detta då svegs hembygdsgård är ett museum med föremål som är upp till 300-350 år gamla.
  Alltså oersättliga.

  Ansvar

  Här har föräldrar och målsmän ett verkligt stort ansvar över sina barn.
  Som ett exempel kan vi ta sängarna i Herröstugan.
  Dom är cirka 300 år gamla, med lika gammalt sänglinne.
  Om barnen hoppar och leker i dessa museiföremål så går det sönder.
  Det är du som förälder som har ansvaret över vad dina barn gör.

  Ersätta

  Därför nu ska du ställ dig frågan. Hur ersätter jag en 300 år gammalt föremål som inte finns att få tag på?
  Prismässigt så är den ovärderlig.
  Tänk på att allt på Gammelgården i Sveg är ovärdeligt i visningen av Härjedalens kulturarv.
  Så man kan se, men inte röra, och framför allt låt inte barnen leka i och med föremålen.

  Kungsvagnen
  Kungsvagnen

  Därför som ytterligare exempel så är inte den så kallade Kungsvagnen en klätterställning får barn.
  Detta gäller alla föremål som är framtagen under våra evenemang.
  Så tänk på att Svegs gammelgård är ett museum och det mesta är oersättliga föremål.

  Så som förälder eller målsman så blir du ersättningsskyldig, och hur ersätter man det oersättliga?