Byggnader.


Detta är enbart ett urval av alla byggnader på Svegs hembygdsgård. Området rymmer ett trettiotal byggnader av varierande ålder. Det mesta från 1700-talet.
Svindlande tanke med en byggnad som kan vara över 320 år.