Ansvar

Alla har vi ett ansvar över att se så inga föremål på Svegs hembygdsgård blir förstörda eller saboterade.Detta då svegs hembygdsgård är ett museum med föremål som är upp till 300-350 år...