Lillhärdalshäbret

Härdalshäbret kommer från Lillhärdal och skänktes av jägmästare Falk.Häbret är hitflyttade 1921.Åldersbestämningen är bedömd till 1700-tal.Enligt antikvariatiskt utlåtande så kan det vara betydligt äldre. Lillhärdalshäbret Tror man från länstyrelsen att det härstammar...