Skolan

Skolan är ursprungligen undantagstuga någonstans i Lillhärdal.Sedan uppsatt som sportstuga vid Eriksnäs.Ägaren Torsten Hamrén med familj skänkte den till Gammelgården för att inredas som skola och lärarinnebostad. Lokalen är tidsenligt inred med...