Remssågen.

Byn Remmets vattendrivna ramsåg – Remsågen – härstammar enligt Länsstyrelsen möjligen från 1700-talets slut. Sågen slutade man använda kring sekelskiftet 1900. År 1929 fick byggnaden ett nytt spåntak vilket räddat den för...