Tak remsågen

Tak remsågen Kompletteras med dessa handlingar.Verksamhetsberättelse: Finns skriven.Kort historik om föreningen: Finns skriven.Detaljerad kostnads kostnadsberäkning: Offert Bestyrkt protokoll med uppgift om behörig firmatecknare: Finns Ej.Mötesprotokoll: Finns Ej. Därför Svegs Hembygdsförening bildade man...

Inköp snöslunga.

18-10-22 Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen. De står där som levande minnen av den forna härjedalska kulturen. Därför bildade man Hembygdsföreningen den 30 mars...