Karta

Svegs Hembygdsförening

karta över Svegs Gammelgård.

Översiktkarta
Översiktskarta över Svegs hembygdsgård.
Från boken Svegs Hembygdsförening 100 år.

Förteckning över byggnader.

 • 1. Herröstugan.
 • 2. Loftet.
 • 3. Födorådsstuga / Bagarstuga.
 • 4. Sockenstuga / Tingshus.
 • 5. Fogdestugan.
 • 6. Glötehäbret
 • 7. Lillärdalshäbret.
 • 8. Kungsboden.
 • 9. Kornladan.
 • 10. Vagnslider.
 • 11. Fäbodstugan.
 • 12. Fjöset.
 • 13. Störöset.
 • 14. Häbret.
 • 15. Rökbastu.
 • 16. Sockenmagasinet.
 • 17. Kaffestugan.
 • 18. Danslogen.
 • 19. Dansbanan.
 • 20. Försäljningslänga.
 • 21. Bärlinan.
 • 22. Skolan.
 • 23. minnesplats.
 • 24. Flottningsslana.
 • 25. Minnessten.
 • 26. Varmluftsmotor / Vattenpump.
 • 27. Grindstolpar.
 • 28. Toaletter / Verkstad.