Remsgården.


Remsgården har varit ett gårdsmuseum sedan 1928. Mangården, byggår 1750-1774, står på originalplats.

5 km nordväst om Sveg finner man Remsgården. En fantastisk 1700-talsgård på ursprungsplats, som ägs av Svegs Hembygdsförening.

Under hösten 1996 utbjuder skogsbolaget Stora SkogRemsgården i remmet,Glissjöberg, till försäljning.
Länsmuséet kontaktar Svegs Hembygdsförening och önskar att föreningen övertar Remsgården.
Efter kontakt med. byföreningen iRemmet och övriga berörda parter är affären i hamn i november med köpesumman av 1 krona. I avtalet framgår att Svegs Hembygdsförening gemensamt med Remmets byförening sk ha hand om skötseln av den byggnadsminnesförklarade Remsgården.

Remsgården genomgår stora renoveringsarbeten, konservering av målningar samt omfattande timmer arbeten.
Totalkostnad för dess renoveringar är över 650000 tusen. Varav länstyrelsen bekostade 550000 tusen av detta.
Övriga kostnader stod människor i dess föreningar för , mycket genom ideellt arbete.

Remsgården är ett mycket sevärt och populärt utflyktsmål för besökare från hela världen.
Mangårdsbyggnaden och andra byggnader i form av hären, kornlada, loftbod, portloft och bagarstuga.
Även ett serveringshus finns på gården där man kan servera kaffe och lättare mat.

Gården går att arrendera för egen verksamhet med servering och visningar av byggnaderna.
Kontakta Ordförande i Svegs Hembygdsförening.