Sockenstugan.

Svegs Hembygdsförening

 • Sockenstugan
  Sockenstugan /Tingshus Byggnader

  Sockenstugan i Sveg. Uppförd å planen framför kyrkan.
  Enligt sägner skall byggnaden först ha använts såsom tingshus.
  Senast togs den i bruk som sockenstuga, sedan som kyrkstuga,
  Gåva af Per Söderlund och H.H i Sveg.

  Sockenstugan stod tidigare omedelbart nordväst om Svegs kyrka.
  Uppförde man på Gammelgården 1915.

  Historien bakom Sockenstugan

  År 1670 beslutade man att Jämtland och Härjedalen skulle bilda en gemensamt härad och tillika en domsaga. Tingslag. Till en början var häradet indelat i 17 men dessa minskade man successivt till 15 (1679) respektive 14 (1729).

  Domsagan’s storlek blev med tiden ett problem för den dömande verksamheten och på 1700-talet till slut fick biträdande domare bli tillsatt. Från och med 1812 delade man slutligen domsagan i två nya jurisdiktioner