Sökta bidrag.

Sökta bidrag.


  • Tak remsågen
    Tak remsågen Kompletteras med dessa handlingar.Verksamhetsberättelse: Finns skriven.Kort historik om föreningen: Finns skriven.Detaljerad kostnads kostnadsberäkning: Offert Bestyrkt protokoll med uppgift om behörig firmatecknare: Finns Ej.Mötesprotokoll: Finns Ej. Därför Svegs Hembygdsförening bildade man den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till… Läs mer: Tak remsågen
  • Inköp snöslunga.
    18-10-22 Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen. De står där som levande minnen av den forna härjedalska kulturen. Därför bildade man Hembygdsföreningen den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg. 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd, en lokalavdelning under… Läs mer: Inköp snöslunga.