Styrelsen.

Svegs Hembygdsförening

Styrelsen från våren 2023.

Ordförande.
Peter Hurtig.
hurtig1976@gmail.com
073 078 80 41‬

Peter Hurtig Styrelsen.
Kicki Jonasson Styrelsen.

Vice ordförande.
Kicki Jonasson.
Kicki.jonasson@herjedalen.se
073 8085687

Kassör.
Jan Johansson.
Jan.j@telia.com
070 5685185

Jan Johansson
Lukas Segolsson Styrelsen.

Sekreterare.
Lukas Segolsson.
lukas.segolsson@gmail.com
076 1477398


Kökschef/Ledamot.
Anders “Limpan” Lind
limpan.lind@telia.com
070 324 02 34‬

Köksmästaren
Birgitta Jönsson

Styrelseledamot.
Birgitta Jönsson.
070 3602549

Styrelseledamot/Vaktmästare.
Hans Moberg.
hasse.moberg@gmail.com
070 3378595

Hans Moberg

Styrelseledamot.
Josefin Jonasson.
josefin_jonasson@hotmail.com
073 0503940

Styrelseledamot.
Marie Göransson.
maja65_@hotmail.com
070 2859844

Marie Göransson

Detta då Svegs Hembygdsförening äger Gammelgården i Sveg och Remsgården i Remmet. Förvaltar även Remssågen, där de står där som levande minnen av den forna härjedalska kulturen.

Då man bildade ursprungsföreningen den 30 mars 1913, och var ursprungligen en syförening i Sveg, 1909 ombildade man syföreningen till Härjedalsslöjd. Då var man en lokalavdelning under Jämtslöjd, sedan årsmötet den 26 mars 1995 heter vi Svegs Hembygdsförening, Gammelgården, Sveg.

Nuvarande hembygdsföreningen har ca 150 medlemmar och på Gammelgården har drygt 5 300 föremål blivit registrerad, men många återstår att dokumentera.

Dom som bildade föreningen ville åt eftervärlden samla det som är av kulturellt värde, Tanken var att ge en bild av hur våra förfäder levt, bott och arbetat, Därför började man samla föremål och hus för att förverkliga tanken, Gammelgården står som ett levande minne av den forna härjedalska kulturen.

Detta då nuvarande styrelse bakom Svegs Hembygdsförening från 2022, blev till stor del förnyad för bevarandet av Svegs Gammelgård, Härjedalen.